Sinema ve Konferans Salon Perdeleri

01SİNEMA VE KONFERANS SALONU PERDELERİ

Sinema ve Konferans Salonu perdeleri geniş ebata sahip özel perde sistemlerdir. Tiyatrolar, muhtelif salonlarda ve gösteri merkezlerinde kendine kullanım alanı bulur.

Motorlu sistemlerdir.Uzaktan kumanda ve/veya butonla kontrol edilirler. Bazı sahne perdeleri o kadar geniştir ki tek motor yetersiz kalmaktadır. Bunlar çift motorla çalışırlar.

Sahne perdelerinin imalatı, montajlanması ve kalite testleri profesyonel süreçlerdir. Her aşamada titizlik ve yetkinlik şarttır. Kumaş uluslararası standartlara uyumlu ve yangına dayanıklı olmalıdır.